0724 82381
Петък, 19 януари 2018
0724 82381
Петък, 19 януари 2018
 

Общински съвет

<  Постоянни комисии

 

Образование

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Иванка Георгиева Пелтекова - Председател

Дата на раждане: 30.10.1963 г.

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше - магистър, българска  филология

Месторабота: СУ "Христо Ботев"

Телефон: 0724/82176, 0893615050

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Борислав Илиев Чадаров

Дата на раждане: 13.03.1964 г.

Семейно положение: женен

Образование: полувисше - ел. машини и апарати

Месторабота: "ЕЛВЕ" ЕООД - София

Телефон: 0888648905

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

КП "Народен  съюз"

Десислава Атанасова Василева

Дата на раждане: 06.01.1983 г.

Семейно положение: неомъжена

Образование: бакалавър - инж.технолог ароматно-вкусови продукти; магистър -управление на човешки ресурси

Месторабота: "Алмагест"АД гара Веринско

Телефон: 0898759085

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Д-р Димитър Станев Янков

Дата на раждане: 08.03.1971 г.

Семейно положение: неженен

Образование: Висше - медицина

Месторабота: МБАЛ-Ихтиман

Телефон: 0888680724

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Иван Бориславов Вуков

Дата на раждане: 11.02.1960 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше -учител по физика и математика

Месторабота: Частно СОУ по изкуства и чужди езици "Артис" - София

Телефон: 0724/82248

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

Маргарита Иванова Петкова

Дата на раждане: 06.02.1964 г.

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше - магистър педагог

Месторабота: ТА"Гея Турс" ЕООД

Телефон: 0888399347

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

Светослав Христов Пашунов

Дата на раждане: 24.04.1982 г.

Семейно положение: неженен

Образование: Висше - Икономика на отбраната и сигурността

Месторабота: "Булмит България" ЕООД

Телефон: 0885840435

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"