0724 82381
Неделя, 8 декември 2019
0724 82381
Неделя, 8 декември 2019
 

Общински съвет

<  Постоянни комисии

 

Образование

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Иванка Георгиева Пелтекова - Председател

Дата на раждане: 30.10.1963 г.

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше - магистър, българска  филология

Месторабота: СУ "Христо Ботев"

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Антоанета Лазарова Терзийска

Дата на раждане: 01.01.1968

Семейно положение: разведена

Образование: висше-магистър : счетоводство и контрол

Телефон: 0883990360

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

Борислав Илиев Чадаров

Семейно положение: женен

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

КП "Народен  съюз"

Десислава Атанасова Василева

Дата на раждане: 06.01.1983 г.

Семейно положение: неомъжена

Образование: бакалавър - инж.технолог ароматно-вкусови продукти; магистър -управление на човешки ресурси

Месторабота: "Алмагест"АД гара Веринско

Телефон: 0898759085

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Д-р Димитър Станев Янков

Семейно положение: женен

Образование: Висше - медицина

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Иван Бориславов Вуков

Семейно положение: женен

Образование: Висше -учител по физика и математика

Месторабота: Частно СОУ по изкуства и чужди езици "Артис" - София

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

Светослав Христов Пашунов

Семейно положение: неженен

Образование: Висше - Икономика на отбраната и сигурността

Месторабота: "Булмит България" ЕООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"