0724 82381
Неделя, 19 януари 2020
0724 82381
Неделя, 19 януари 2020
 

 Декларации за имущество и интереси - по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2

Име, преизиме и фамилия  Месторабота  Длъжност По чл.35, ал.1, т.1 по чл.35, ал.1, т.2
1  Албена Георгиева Илиева  Община Ихтиман  Специалист    АГИ_-_1  АГИ_-_2
2  Анелия Георгиева Иванова  Община Ихтиман  Финансов контрольор   АГИ_-_1  АГИ_-_2
3  Анелия Георгиева Спасова  Община Ихтиман  Социален работник   АГС_-_1  АГС_-_2
4  Анелия Петрова Пандезова   Община Ихтиман  Младши експерт  АПП_-_1  
5  Анелия Христова Минева  Община Ихтиман  Социлен работник     
6  Анета Тодорова Вандова  Община Ихтиман  Главен специалист   АТВ_-_1  АТВ_-_2
7  Ани Георгиева Заркова  Община Ихтиман  Младши експерт   АГЗ_-_1  АГЗ_-_2
8  Анка Петрова Захова   Община Ихтиман  Старша мед. сестра   АПЗ_-_1  
9  Антоанета Георгиева   Балканджийска Община Ихтиман  Директор "Социални услуги в областта"   АГБ_-_1  АГБ_-_2
10  Антония Викторова Сотирова Община Ихтиман  Здравен медиатор   АВС_-_1  АВС_-_2
11  Антония Олегова Поибренска  Община Ихтиман  Главен специалист   АОП_-_1  АОП_-_2
12  Беатриче Тодорова Търнаджийска Община Ихтиман  Директор    БТТ_-_1  БТТ_-_2
13  Борислава Иванова Мешинкова  Община Ихтиман  Социален работник   БИМ_-_1  
14  Валентина Младенова Петрова         - Вучева  Община Ихтиман Директор ЦПЛР - ОДК  ВМПВ_-_1  ВМПВ_-_2
15  Ваня Бончова Попова  Община Ихтиман  Младши експерт  ВБП_-_1  ВБП_-_2
16  Ваня Огнянова Колева Община Ихтиман Директор - детска градина  ВОК_-_1  
17  Васил Димитров Михайлов Община Ихтиман Старши експерт  ВДМ_-_1  ВДМ_-_2
18  Велина Любомирова Минева  Община Ихтиман Директор - Исторически музей   ВЛМ_-_1  ВЛМ_-_2
19  Венцислав Бойков Трендафилов Община Ихтиман Кметски наместник  ВБТ_-_1  ВБТ_-_2
20  Вергиния Йорданова Церовска  Община Ихтиман Специалист секретар  ВЙЦ_-_1  ВЙЦ_-_2
21  Веселка Христова Ботева  Община Ихтиман Специалист  ВХБ_-_1  ВХБ_-_2
22  Веска Живкова Ричева  Община Ихтиман  Главен експерт   ВЖР_-_1  ВЖР_-_2
23

 Виолета Йорданова           Тепавичарова 

Община Ихтиман  Медицинска сестра   ВЙТ_-_1  
24  Вяра Евгениева Иванова  Община Ихтиман  Главен специалист   ВЕИ_-_1  ВЕИ_-_2
25  Гергана Наскова Атанасова  Община Ихтиман  Главен специалист   ГНА_-_1  ГНА_-_2
26  Гергана Спасова Александрова  Община Ихтиман Кметски наместник   ГСА_-_1  ГСА_-_2
27  Даниел Лазаров Грънчаров Община Ихтиман  Младши юрисконсулт   ДЛГ_-_1  ДЛГ_-_2
28  Даниел Христов Кацаров Община Ихтиман  Главен експерт   ДХК_-_1  ДХК_-_2
29  Даниела Асенова Калиманова  Община Ихтиман Педагог  ДАК_-_1  ДАК_-_2
30  Десислава Валериева Дакова  Община Ихтиман  Младши специалист   ДВД_-_1  ДВД_-_2
31

 Десислава Христова Димитрова -   Илова 

Община Ихтиман  Младши експерт   ДХДИ_-_1  ДХДИ_-_2
32  Диана Кирилова Дукова  Община Ихтиман   Специалист  ДКД_-_1  ДКД_-_2
33  Димитрина Груева Величкова  Община Ихтиман  Главен специалист   ДГВ_-_1  ДГВ_-_2
34  Евдокия Николова Василева  Община Ихтиман  Главен специалист   ЕНВ_-_1  
35  Ели Димитрова Шопова  Община Ихтиман  Психолог   ЕДШ_-_1  ЕДШ_-_2
36  Елизабета Иванова Крушарска  Община Ихтиман  Главен специалист   ЕИК_-_1  
37  Жулиена Атанасова Пенкова  Община Ихтиман  Медицинска сестра   ЖАП_-_1  ЖАП_-_2
38  Звезделина Мирославова     Котларова   Община Ихтиман Специалист   ЗМК_-_1  ЗМК_-_2
39  Здравка Георгиева Кьосева  Община Ихтиман  Медицинска сестра    ЗГК_-_1  ЗГК_-_2
40  Зорка Атанасова Дубелова  Община Ихтиман  Старша мед.сестра   ЗАД_-_1  ЗАД_-_2
41  Иво Иванов Маринов Община Ихтиман  Кметски наместник   ИИМ_-_1  ИИМ_-_2
42  Илиана Иванова Нешова  Община Ихтиман  Специалист - Домакин   ИИН_-_1  
43  Илияна Иванова Лесева Община Ихтиман Медицинска сестра   ИИЛ_-_1  ИИЛ_-_2
44  Искра Димитрова Вакарелийска Община Ихтиман  Старша мед.сестра   ИДВ_-_1  
45  Йордан Георгиев Величков Община Ихтиман  Специалист   ЙГВ_-_1  ЙГВ_-_2
46  Йорданка Стоянова Георгиева  Община Ихтиман Специалист  ЙСГ_-_1_  
47  Катя Николова Колева  Община Ихтиман  Старши експерт   КНК_-_1  КНК_-_2
48  Кирил Георгиев Христов Община Ихтиман  Кметски наместник   КГХ_-_1  КГХ_-_2
49  Костадин Стефанов Стоилов Община Ихтиман  Специалист - Домакин   КСС_-_1  КСС_-_2
50  Красимир Ангелов Ботев

 Община Ихтиман

Здравен медиатор  КАБ_-_1  КАБ_-_2
51  Красимира Байкова     Балканджийска Община Ихтиман  Главен специалист - ДСП   КББ_-_1  
52  Красимира Георгиева Василева  Община Ихтиман  Ръководител   КГВ_-_1  КГВ_-_2
53  Красимира Георгиева Петкова  Община Ихтиман Кметски наместник  КГП_-_1  
54  Лилия Тихомирова Теофилова  Община Ихтиман  Старши експерт   ЛТТ_-_1  ЛТТ_-_2
55  Любомира Димитрова Вакарелска     - Янкова  Община Ихтиман  Старши счетоводител   ЛДВЯ_-_1  ЛДВЯ_-_2
56  Мариана Стоянова Гаджева  Община Ихтиман  Медицинска сестра   МСГ_-_1  
57  Мариела Иванова Вучева Община Ихтиман  Старши експерт   МИВ_-_1  
58  Мариела Илианова Илиева  Община Ихтиман  Старши специалист   МИИ_-_1  МИИ_-_2
59  Маринела Белчева Иванова  Община Ихтиман   Старши счетоводител   МБИ_-_1  МБИ_-_2
60  Мария Василева Делсизова  Община Ихтиман   Главен специалист  МВД_-_1  МВД_-_2
61  Мая Здравкова Данденова Община Ихтиман  Счетоводител   МЗД_-_1  МЗД_-_2
62  Миглена Георгиева Георгиева Община Ихтиман  Специалист   МГГ_-_1  МГГ_-_2
63  Милка Йорданова Илова  Община Ихтиман  Счетоводител   МЙИ_-_1 МЙИ_-_2
64  Наталия Атанасова Церовска  Община Ихтиман  Специалист - ПВЗ   НАЦ_-_1  НАЦ_-_2
65  Невена Димитрова Караиванова  Община Ихтиман  Кметски наместник   НДК_-_1  НДК_-_2
66  Николай Кирилов Балабанов Община Ихтиман  Главен експерт     
67  Николета Бойкова Зашева  Община Ихтиман  Социален работник   НБЗ_-_1  НБЗ_-_2
68  Нина Томова Алексиева Община Ихтиман  Секретар МКБППМН   НТА_-_1  НТА_-_2
69  Петър Бориславов Янински Община Ихтиман  Секретар Община   ПБЯ_-_1  ПБЯ_-_2
70  Петър Красимиров Добрев Община Ихтиман  Главен инженер   ПКД_-_1  ПКД_-_2
71  Радослав Иванов Петров Община Ихтиман Директор ОГП  РИП_-_1  РИП_-_2
72  Радослава Стефанова Лазарова  Община Ихтиман Директор ДГ  РСЛ_-_1  РСЛ_-_2
73  Розета Иванова Линева  Община Ихтиман  Медицинска сестра   РИЛ_-_1  
74  Росица Илиева Клисарска  Община Ихтиман  Главен експерт   РИК_-_1  РИК_-_2
75  Светла Борисова Захова  Община Ихтиман  Медицинска сестра   СБЗ_-_1  СБЗ_-_2
76  Светлана Милкова Сиренякова  Община Ихтиман  Главен специалист   СМС_-_1  СМС_-_2
77  Силвия Бойкова Арнаутска  Община Ихтиман  Главен експерт   СБА_-_1  
78  Славчо Ангелов Петков Община Ихтиман  Кметски наместник   САП_-_1  
79

 Снежана Петрова           Балканджийска 

Община Ихтиман  Младши експерт   СПБ_-_1  СПБ_-_2
80  Спартак Викторов Сотиров Община Ихтиман  Главен експерт   СВС_-_1  СВС_-_2
81  Станка Величкова Панева  Община Ихтиман  Главен специалист   СВП_-_1  СВП_-_2
82  Стефани Владимирова     Балабанова  Община Ихтиман  Главен експерт   СВБ_-_1  СВБ_-_2
83  Стефка Христова Караиванова Община Ихтиман  Главен специалист - БКС   СХК_-_1  СХК_-_2
84  Стоян Георгиев Георгиев Община Ихтиман  Кметски наместник   СГГ_-_1  
85  Таня Цанкова Станкова  Община Ихтиман Директор ДГ  ТЦС_-_1  ТЦС_-_2
86  Теменужка Темелкова     Ачкаканова  Община Ихтиман  Медицинска сестра   ТТА_-_1  ТТА_-_2
87  Християн Николаев Пудев Община Ихтиман  Специалист     
88  Цветанка Атанасова Нешева Община Ихтиман Директор ДГ  ЦАН_-_1  ЦАН_-_2
89  Цветелина Ивова Николова             - Хаджийска  Община Ихтиман  Главен специалист   ЦИНХ_-_1  
90  Цветелина Йорданова Атанасова Община Ихтиман  Главен специалист   ЦЙА_-_1  ЦЙА_-_2
91  Чавдар Неофитов Атанасов Община Ихтиман  Старши експерт   ЧНА_-_1  ЧНА_-_2