0724 82381
Неделя, 8 декември 2019
0724 82381
Неделя, 8 декември 2019
 

Общински съвет

<  Постоянни комисии

 

Контрол по строителството

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ И РАБОТАТА НА ТСУ

Светослав Христов Пашунов - Председател

Семейно положение: неженен

Образование: Висше - Икономика на отбраната и сигурността

Месторабота: "Булмит България" ЕООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Борислав Илиев Чадаров

Семейно положение: женен

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

КП "Народен  съюз"

Васил Бориславов Петров

Дата на раждане: 19.04.1993 г.

Семейно положение: неженен

Образование: средно специално

Телефон: 0895109518

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

Даниел Кирилов Йорданов

Дата на раждане: 08.01.1985 г.

Семейно положение: неженен

Образование: Висше - бакалавър горско стопанство

Месторабота: ЛРД "Сокол" - Ихтиман

Телефон: 0876369084

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

Десислава Атанасова Василева

Дата на раждане: 06.01.1983 г.

Семейно положение: неомъжена

Образование: бакалавър - инж.технолог ароматно-вкусови продукти; магистър -управление на човешки ресурси

Месторабота: "Алмагест"АД гара Веринско

Телефон: 0898759085

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Любомир Ангелов Рудаков

Дата на раждане: 13.03.1965 г.

Семейно положение: женен

Образование: средно специално

Месторабота: ЕТ "Даниела" - управител

Телефон: 0894624507

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Тодор Благовестов Андреев

Дата на раждане: 22.01.1960 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше-икономическо "Икономика и организация на труда"

Месторабота: ЕТ "Надежда-91"

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Съюз на  десните сили за Ихтиман