0724 82381
Вторник, 22 януари 2019
0724 82381
Вторник, 22 януари 2019
 

Профил на купувача

Информация за процедура 23

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0016Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Пряко договаряне
Описание

„Упражняване на авторски надзор по всички проектни части при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. Ихтиман”

Дата на публикуване в профила на купувача
18.12.2018 14:19
Идентификационен номер на възложителя
23


Документи към обществена поръчка

1. 18.12.2018 14:22