0724 82381
Понеделник, 21 октомври 2019
0724 82381
Понеделник, 21 октомври 2019
 

Профил на купувача

Обществени поръчки след 15.04.2016

Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9065356
Уникален номер в регистъра на АОП: 9065356
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.06.2017 14:47
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9064015
Дата на публикуване в профила на купувача: 05.05.2017 11:02
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9063018
Дата на публикуване в профила на купувача: 04.04.2017 16:30
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 780889
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2017-0002
Дата на публикуване в профила на купувача: 31.03.2017 10:12
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Уникален номер в регистъра на АОП: 9061957
Дата на публикуване в профила на купувача: 02.03.2017 10:59
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 772664
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2017-0001
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.02.2017 10:17
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 758961
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2016-0009
Дата на публикуване в профила на купувача: 22.11.2016 08:33
<< < 1 2 3