0724 82381
Понеделник, 21 октомври 2019
0724 82381
Понеделник, 21 октомври 2019
 

Профил на купувача

Обществени поръчки след 15.04.2016

Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 17
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0010
Дата на публикуване в профила на купувача: 31.08.2018 08:37
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 16
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0009
Дата на публикуване в профила на купувача: 27.08.2018 11:40
Открита процедура
Идентификационен номер на възложителя: 15
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0008
Дата на публикуване в профила на купувача: 15.08.2018 15:55
Открита процедура
Идентификационен номер на възложителя: 14
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0007
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.07.2018 11:12
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 13
Уникален номер в регистъра на АОП: 9078457
Дата на публикуване в профила на купувача: 13.07.2018 10:42
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 12
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0005
Дата на публикуване в профила на купувача: 08.06.2018 15:34
Открита процедура
Идентификационен номер на възложителя: 11
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0004
Дата на публикуване в профила на купувача: 05.04.2018 12:00
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 10
Уникален номер в регистъра на АОП: 9074191
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.03.2018 13:43
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9
Уникален номер в регистъра на АОП: 9073851
Дата на публикуване в профила на купувача: 14.03.2018 15:34
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 8
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0003
Дата на публикуване в профила на купувача: 01.03.2018 16:11
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 7
Уникален номер в регистъра на АОП: 9073234
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.02.2018 09:12
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 6
Уникален номер в регистъра на АОП: 9073160
Дата на публикуване в профила на купувача: 20.02.2018 15:43
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 5 - ОТТЕГЛЕНА
Уникален номер в регистъра на АОП: 9073115
Дата на публикуване в профила на купувача: 19.02.2018 16:06
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 4
Уникален номер в регистъра на АОП: 830737
Дата на публикуване в профила на купувача: 19.02.2018 14:38
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 3
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0001
Дата на публикуване в профила на купувача: 29.01.2018 09:13
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 2
Уникален номер в регистъра на АОП: 9072515
Дата на публикуване в профила на купувача: 26.01.2018 14:15
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 1
Уникален номер в регистъра на АОП: 9072512
Дата на публикуване в профила на купувача: 26.01.2018 13:35
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 812863
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2017-0003
Дата на публикуване в профила на купувача: 02.11.2017 10:39
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9067589
Уникален номер в регистъра на АОП: 9067589
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.08.2017 11:24
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9065571
Уникален номер в регистъра на АОП: 9065571
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.06.2017 10:36
<< < 1 2 3 > >>