0724 82381
Неделя, 24 март 2019
0724 82381
Неделя, 24 март 2019
 

Профил на купувача

Обществени поръчки след 15.04.2016

Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 5 - ОТТЕГЛЕНА
Уникален номер в регистъра на АОП: 9073115
Дата на публикуване в профила на купувача: 19.02.2018 16:06
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 4
Уникален номер в регистъра на АОП: 830737
Дата на публикуване в профила на купувача: 19.02.2018 14:38
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 3
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0001
Дата на публикуване в профила на купувача: 29.01.2018 09:13
Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 2
Уникален номер в регистъра на АОП: 9072515
Дата на публикуване в профила на купувача: 26.01.2018 14:15
Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 1
Уникален номер в регистъра на АОП: 9072512
Дата на публикуване в профила на купувача: 26.01.2018 13:35
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 812863
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2017-0003
Дата на публикуване в профила на купувача: 02.11.2017 10:39
Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9067589
Уникален номер в регистъра на АОП: 9067589
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.08.2017 11:24
Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9065571
Уникален номер в регистъра на АОП: 9065571
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.06.2017 10:36
Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9065356
Уникален номер в регистъра на АОП: 9065356
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.06.2017 14:47
Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9064015
Дата на публикуване в профила на купувача: 05.05.2017 11:02
Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9063018
Дата на публикуване в профила на купувача: 04.04.2017 16:30
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 780889
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2017-0002
Дата на публикуване в профила на купувача: 31.03.2017 10:12
Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Уникален номер в регистъра на АОП: 9061957
Дата на публикуване в профила на купувача: 02.03.2017 10:59
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 772664
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2017-0001
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.02.2017 10:17
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 758961
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2016-0009
Дата на публикуване в профила на купувача: 22.11.2016 08:33
<< < 1 2