0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Процедура
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Описание

Пазарни консултации за определяне стойността на разходите за Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0085 „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“

Дата на публикуване в профила на купувача
16.07.2019 11:22


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 08.08.2019 11:44
2. 26.07.2019 15:48
3. 16.07.2019 11:28
4. 16.07.2019 11:27
5. 16.07.2019 11:27
6. 16.07.2019 11:26
7. 16.07.2019 11:25
8. 16.07.2019 11:25