0724 82381
Понеделник, 3 октомври 2022
0724 82381
Понеделник, 3 октомври 2022
 
Община ИХТИМАН » Избори »

Избори 2017

<< Всички избори 2017

15.03.2017

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 001 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВАСИЛКА БОРИСОВА РАДЕВА

2. ВАСИЛКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

3. ВЕРА ДИМИТРОВА СОТИРОВА

4. ВЕСЕЛКА ИВАНОВА МИТКОВА

5. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИВАНОВ

6. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

7. ЙОРДАН ИВАНОВ ИЛИЕВ

8. ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА ГЕРОВА

9. КАТЯ ЛЮБЧОВА КРЪСТАНОВА

10. КИРИЛ ДИМИТРОВ ВУЧЕВ

11. КРИСТИЯНА НИКОЛАЕВА ЗЛАТЕВА

12. МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА КАПИТАНСКА

13. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ

14. ПАВЕЛ РАЙЧОВ ПАВЛОВ

15. РОСИЦА СЛАВЕЙКОВА ИЛИЕВА

16. ТАТЯНА СТОЯНОВА КИРИЛОВА

17. ЦВЕТЕЛИНА ИВАЙЛОВА САНДЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 002 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ

2. ИВАН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

3. ИВАН ДИМИТРОВ СТАМЕНОВ

4. ИРИНА КИРИЛОВА ТОШЕВА

5. МИРОЛЮБКА СТОЯНОВА ЯНЕВА

6. НЕЛИ ПЕТРОВА ДЖОРОВА

7. ТОДОРКА ИВАНОВА ВУЧЕВА

8. ЦВЕТАНА ИВАНОВА КОЛЧЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 003 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АННА ПЕТРОВА ВЛАДОВА

2. АТАНАС ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

3. ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БЕЛИЧАНСКА

4. ВЕРА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА

5. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ СПАСОВ

6. ГЕРГАНА ИВАНОВА ПОПОВА

7. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА КАЦАРОВА

8. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ВЛАДОВ

9. ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВА КРУШАРСКА

10. ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ

11. ИВАН БОРИСОВ ПАШУНОВ

12. ИВАН ЗАХАРИЕВ ЛОЗАНОВ

13. ИВАН КИРИЛОВ КРУШАРСКИ

14. ИРИНА ЛЮБЕНОВА ЛОЗАНОВА

15. ЙОРДАН АНГЕЛОВ ДЕЛСИЗОВ

16. ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ПОПОВ

17. ОЛЕГ ИВАНОВ СТОЯНОВ

18. ПАУНКА БОРИСОВА АРНАУТСКА

19. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЯНКУЛОВ

20. РАДОСЛАВ ИВАНОВ ЗАРКОВ

21. РОСИЦА СОТИРОВА ЙОРДАНОВА

22. СВЕТЛА ВАСИЛЕВА ТРЕНДАФИЛОВА

23. СВЕТЛА СТОЯНОВА ВЕЛЕВА

24. ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ПАШУНОВА

25. ЦВЕТЕЛИНА БОЙЧОВА БОНЕВА

26. ЮЛИЯН ЛЮБОМИРОВ ЗАШЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 004 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. БОЖИДАРКА ТРОЯНОВА ПАВЛОВА

2. ВЯРА ЙОРДАНОВА ЛАФЧИЙСКА-КАЛКОВСКА

3. ГЕОРГИ АСЕНОВ БЕЛЧИНОВ

4. ИВАН АНГЕЛОВ КАЛКОВСКИ

5. РЕНИ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

6. СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 005 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ

2. АНДРЕЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

3. АРАНГЕЛ ЦВЕТАНОВ АРАНГЕЛОВ

4. БОЖАНА СТОЯНОВА СЕРДАРОВА

5. БОЙКА АНГЕЛОВА ВАНДОВА

6. ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА СПАСОВА

7. ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ

8. ВЕРКА ЗАПРЯНОВА ШКОДРОВА

9. ГЕОРГИ БОЙКОВ МЕТОДИЕВ

10. ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЧЕВ

11. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЗЛАТКОВ

12. ГЕОРГИ ТОДОРОВ САНДЕВ

13. ЕВА КИРИЛОВА БОГОЕВА

14. ЗАПРИНКА МЕТОДИЕВА АТКОВА

15. ЙОРДАН ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

16. ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ЯНЧЕВА

17. КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

18. КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДЖОРЕНОВА

19. ЛЮБЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ

20. ЛЮБОМИР НИЛИНОВ КРЪСТАНОВ

21. МАРГАРИТА СТЕФАНОВА КАЙМАКЧИЙСКА

22. МАРГАРИТА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

23. МАРИЯ ТОМОВА РУСИНОВА

24. МЕТОДИ СВЕТОЗАРОВ СТОЙЧЕВ

25. МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА

26. МИЛКА МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА

27. МИРЧО ЛЮБЧОВ КОЛЧЕВ

28. РУМЯНА НИКОЛОВА ТРИФОНОВА

29. СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ СПАСОВ

30. ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ЗЛАТКОВА

31. ХРИСТИЯНА ИВАНОВА СВИЛЕНОВА

32. ЦВЕТАН ВЪЛКОВ РУСИНОВ

33. ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 006 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АДРИАНА ХРИСТОВА ВЛАДОВА

2. АТАНАС СТОЯНОВ КУСЕРОВ

3. БОРИСЛАВ НИКОЛОВ КОЛЕВ

4. ВЕСЕЛА МОМЧИЛОВА АПОСТОЛОВА

5. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛИЧКОВ

6. ЕЛЗА ИВАНОВА НЕДКОВА

7. ИВАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

8. ИВАН СТОЬОВ ТОДОРОВ

9. МИТКО АЛЕКСАНДРОВ СЛАВОВ

10. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

11. НИКОЛАЙ ИВАНОВ МИТКОВ

12. РАДКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

13. РОСИЦА БОГОМИЛОВА БАТАШКА

14. РОСИЦА ВАСИЛЕВА МИТКОВА

15. СТЕФАН ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЙСКИ

16. ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ ГЕНОВ

17. ЦВЕТАНКА ИВАНОВА КУСЕРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 007 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АННА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА

2. БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

3. ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ

4. ВЕНЦИСЛАВ БОЙКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

5. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

6. ЕМИЛ НЕДКОВ ПЕТРОВ

7. ИВАНКА ЛЮБОМИРОВА ЛАЗАРОВА

8. ИРЕНА ИВАНОВА БАЛДЖИЙСКА

9. КИРИЛ ИВАНОВ ДЖОРЕНОВ

10. КРЪСТЬО ЦВЕТАНОВ КРЪСТЕВ

11. ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ЦЕРОВСКА

12. МАГДАЛИНА ХРИСТОВА ПОПОВА

13. МАРИАНА ЛЮБЧОВА ЧАМУРЛИЙСКА

14. МИЛЕНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА-БАРБИЕ

15. СТЕФАН СТОЯНОВ ЦЕРОВСКИ

16. СТОЯН СТЕФАНОВ ЦЕРОВСКИ

17. ТРЕНДАФИЛКА НЕНКОВА РАЕВА

18. ЮЛИАНА ЕМИЛОВА ПЕТРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 008 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. БИЛЯНА ИВАНОВА БРЪШКОВА

2. ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОВ БИЧЕВ

3. ГАЛЯ ИЛИЕВА ИВАНЧЕВА

4. ДИАНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА

5. ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА ДЕРМЕНДЖИЙСКА

6. ЗЛАТАН НИКОЛОВ СТАМОВ

7. ИВАН АТАНАСОВ БРЪШКОВ

8. ЛЮДМИЛА БОРИСЛАВОВА ЯНИНСКА

9. НИКОЛАЙ ТРЕНДАФИЛОВ ВЕЛЕВ

10. СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА БИЧЕВА

11. СЛАВКА ПЕТРОВА СТАМОВА

12. ХРИСТО БОРИСЛАВОВ БИЧЕВ

13. ЧАВДАР БОГДАНОВ СТАМЕНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 009 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АЛЕН ЯНЕВ КИСИМОВ

2. ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ПЕЕВ

3. ГЕРГАНА АНГЕЛОВА КАНДЖИЧКА

4. ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ МИТКОВ

5. ИВАН РАЙЧОВ ЦВЕТАНОВ

6. ЛЮБОМИРА ЙОРДАНОВА КОЗАРЕВА

7. МАРИАНА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА

8. МИХАИЛ ТОДОРОВ ПАНЕВ

9. НИКОЛЕТА КЛЯНТИЕВА КАРАМФИЛОВА

10. САШО ЙОСИФОВ СТОЯНОВ

11. СПАС ГЕОРГИЕВ НЕНОВ

12. СТАНКА ВЕЛИЧКОВА ПАНЕВА

13. СТЕФАНКА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА

14. ХРИСТО СВЕТОСЛАВОВ ЦЕРОВСКИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 010 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АЛБЕНА ИЛИЕВА ДИМЧЕВА

2. ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ТРЕНИНА

3. ИВАН ПЕТРОВ ВЪРТИЙСКИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 011 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ГЕОРГИ БОЙКОВ МЕТОДИЕВ

2. ДЕНА ИВАНОВА БОДРОВСКА

3. ЙОРДАН БОРИСЛАВОВ АНГЕЛОВ

4. СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 012 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНДРЕЙ СЛАВЕВ БОТЕВ

2. АТАНАС МИЛАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

3. БОЙКО АТАНАСОВ МЕТОДИЕВ

4. ЖИВКО ИВАНОВ МЕТОДИЕВ

5. ИВАН ПЛАМЕНОВ МИТЕВ

6. НАЙДЕН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ

7. СЕРГЕЙ БОЙКОВ МОМЧИЛОВ

8. ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 014 населено място С.СТАМБОЛОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВЕСЕЛА НИКОЛОВА КИСИЛЯРСКА

2. ИВАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

3. ЙОРДАНКА ВИДИНОВА АРНАУТСКА

4. СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

5. ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ХАДЖИЙСКА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 015 населено място С.ЧЕРНЬОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. КЛИМЕНТ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 016 населено място С.ПОЛЯНЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГАЛЬОВ

2. ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

3. РУМЕН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 017 населено място С.ВЕНКОВЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ТИНКА НИКОЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 019 населено място С.ЖИВКОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ДИМИТЪР ВАЛЕРИЕВ ПАШКУРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 020 населено място С.ВЕРИНСКО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВАСИЛКА КРУМОВА РАДЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 022 населено място .................

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АТАНАС СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 024 населено място .................

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

2. ДИМИТЪР ХРИСТОВ КЯТИПОВ

3. ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕШЕВА

4. ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА КЯТИПОВА

5. ЛОЗАН АНГЕЛОВ ЛОЗАНОВ

6. ЛОЗАН ЛОЗАНОВ ЛОЗАНОВ

7. ОФЕЛИЯ ГАНЧЕВА ЛОЗАНОВА

8. РАЛИЦА КОСТАДИНОВА СПАСОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 025 населено място С.ВАКАРЕЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. СТОЯН ДИМИТРОВ БОДЖОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 026 населено място .................

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ИСКРОВСКИ

2. АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ КОВАЧЕВ

3. НЕНКА МАНАСИЕВА АНДРЕЕВА

4. НУРТЕН ДЖАФЕР КОВАЧЕВА

5. ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 028 населено място С.БЕЛИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. СТОЯН СТОЙНОВ МИТЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 030 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. БИСЕР РОЗИН НИКОЛОВ

2. БЛАГОЙ ВАСИЛЕВ МИЛАНОВ

3. ГЕОРГИ ДАКОВ ДАМЯНОВ

4. КРАСИМИР ИВАНОВ МУТАФЧИЙСКИ

<< Всички избори 2017 | << АРХИВ