0724 82381
Неделя, 23 януари 2022
0724 82381
Неделя, 23 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

05.08.2021

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2020” на Община Ихтиман

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за Публичните финанси, Председателят на Общински съвет гр. Ихтиман отправя покана за участие в обществено обсъждане на:

Отчет за изпълнението на Бюджета за 2020 г. на Община Ихтиман.

Обсъждането ще се проведе на 17.08.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Ихтиман

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Ихтиман е публикуван на интернет страницата на общината www.ihtiman-obshtina.com и ще е на разположение в Общински съвет гр. Ихтиман.

<< Всички новини | << АРХИВ