0724 82381
Неделя, 23 януари 2022
0724 82381
Неделя, 23 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

28.04.2021

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпили жалби за критично състояние на качеството и количеството на водата за питейно – битови нужди в с. Черньово, Община Ихтиман е предприела спешни и неотложни мерки за намиране на финансиране за преодоляване на проблема, като е спечелила финансиране и е провела обществена поръчка за проекта. Очаква се подписване на договор с финансиращия орган, като строително - монтажните работи /СМР/ ще започнат възможно най – бързо.

С уважение: ……………..П*………………..

Калоян Илиев

/Кмет на Община Ихтиман/

*** Заличено на основание чл. 4, ал. 1 от Регламент /ЕС/ 2016/679 на ЕП

<< Всички новини | << АРХИВ