0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

23.02.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 / 2021 г.

Община Ихтиман съобщава на заинтересованите лица, че на интернет страницата на Областна дирекция "Земеделие" - София област е публикувана заповед № ПО-09-35 / 19.01.2021 г. по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землищата на територията на община Ихтиман, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, на ползвателите на тези масиви за стопанската 2020 / 2021 г.

Заповедта е постъпила в деловодството на общината с вх. № 24.00-115 / 23.02.2021 г.

Дължимите суми следва да бъдат внесени от ползвателите в срок до 23.03.2021 г. на касата на общината или по следната бюджетна сметка:

Община Ихтиман

IBAN: BG14CECB97908447378500

BIC: CECBBGSF

Вид плащане: 444200

"Централна кооперативна банка" АД

Основание за плащане: Заповед № ПО-09-35 / 19.01.2021 г.

<< Всички новини | << АРХИВ