0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

27.01.2021

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН ЗА 2021 Г.

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси отправям покана към всички заинтересовани лица и организации да вземат участие в публичното обсъждане на Проекта за бюджет на Община Ихтиман за 2021 г., което ще се проведе на 08.02.2021 г. /понеделник/ от 10:30 часа в заседателната зала на Община Ихтиман.

КАЛОЯН ИЛИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

<< Всички новини | << АРХИВ