0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

29.06.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман през м. юли 2020 г. ще бъде прието решение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г., приета с решение № 21 / 16.12.2019 г., с недвижими имоти - общинска собственост, както следва:

– ПИ № 936 в кв. 191 по плана на гр. Ихтиман

– УПИ I-141 в кв. 13 по плана на с. Бальовци

– УПИ XV-617 в кв. 32 по плана на с. Вакарел

– УПИ XXXIV в кв. 161 /общежитие/ по плана на гр. Ихтиман

– УПИ XII-общ. в кв. 125 по плана на гр. Ихтиман

– УПИ VIII-2477 в кв. 151 по плана на гр. Ихтиман

<< Всички новини | << АРХИВ