0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

22.05.2020

ЗАПОВЕД №575/22.05.2020

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №РД-01-272/20.05.2020г. на министъра на здравеопазването и отчетена готовност на детските градини, видно от докладни с вх.№29.01-41/20.05.2020г., №29.01-42/21.05.20г., №29.01-43/21.05.20г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Детските градини на територията на Община Ихтиман да бъдат отворени считано от 01.06.2020г. /Понеделник/, при стриктно спазване на Заповед №РД-01-262/14.05.2020г. на министъра на здравеопазването.

Директорите на детските заведения да създават организация и условия за прием на децата, спазвайки предоставените им Мерки за организиране на дейностите в детските градини, след възстановяване на приема на деца.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Силвия Арнаутска - Главен експерт "Образование и здравеопазване"

<< Всички новини | << АРХИВ