0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

13.05.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че в деловодството на общината са депозирани уведомителни писма по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. на МЗХГ за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област, както следва:

1. Уведомително писмо с вх. № Юл-96 / 13.05.2020 г. от „Грейн Агро 2013“ ЕООД за третиране с наземна техника на зимна рапица срещу рапичен цветояд на 16 май 2020 г. от 20:45 ч. до 22:00 ч. върху площ от 67.73 дка в местността „КАРААЧ“ с препарат БИСКАЯ 240 ОД с карантинен срок 30 дни при доза 25 мл/дка с отговорно лице по мероприятието: Радослав Стоименов Вайсилов.

2. Уведомително писмо с вх. № Гр-822 / 13.05.2020 г. от Станислава Живкова Кацарова за третиране с наземна техника на зимна рапица срещу рапичен цветояд на 16 май 2020 г. от 20:45 ч. до 23:00 ч. върху площ от 55.64 дка в местността „ЦВЕТАНКА“ с препарат БИСКАЯ 240 ОД с карантинен срок 30 дни при доза 25 мл/дка с отговорно лице по мероприятието: Радослав Стоименов Вайсилов.

Собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне с оглед на гореизложената информация.

<< Всички новини | << АРХИВ