0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

29.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Противопожарни мерки при извършване на дейности в земеделските земи

Във връзка с настъпването на пролетно-летния пожароопасен сезон и чувствителното усложняване на пожарната обстановка Община Ихтиман напомня, че съгласно чл. 12 от Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи са забранени паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

На нарушителите ще бъдат съставяне актове за установяване на административни нарушения.

<< Всички новини | << АРХИВ