0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

16.04.2020

ЗАПОВЕД №414/16.04.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 /коронавирус/ на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народно събрание на Република България извънредно положение и Решение от 3 април 2020 г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и

във връзка със Заповед №РД-01-199/11.04.2020 год. и Заповед №РД-01-218/15-04.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Преустановява се функционирането на всички кооперативни пазари на територията на община Ихтиман от 17.04.2020г. до 19.04.2020г. В рамките на този период се разрешава функционирането на самостоятелни търговски обекти за хранителни стоки в обособени помещения и аптеките на територията на тези пазари – при строго спазване на санитарно-хигиенните и противоепидемични мерки.

2. Дава се възможност на 15.04.2020г. и на 16.04.2020г. включително, търговците на кооперативите пазари да реализират своята продукция, в т.ч и бързо развалящите се стоки и продукти, при строго спазване на противоепидемичните мерки, в т.ч социална дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция. Разрешаването на дейността в работните дни е във връзка със спазването на описаните мерки в периода 13.04.2020г. до 15.04.2020г.

3. Напомняме на всички граждани за стриктно спазване на ограниченията за социална дистанция и излизане от дома при крайна необходимост

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман –

Даниела Панайотова

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ