0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

21.03.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с възникнали въпроси около извънредното положение с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 на територията на страната и съгласно Заповед РД-01-143/20.03.2020 година на Министъра на здравеопазването, уведомяваме гражданите, да се обръщат за информация към кметовете и кметските наместници на всички населени места.

Цветелина Николова - Хаджийска

<< Всички новини | << АРХИВ