0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

21.03.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка със Заповед – РД - 01 - 143/20.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Считано от 00:00 часа на 21.03.2020 год. на територията на Република България се организират контролно – пропускателни пунктове на входно – изходните точки на областните центрове. Преминаването на лицата през тях е разрешено само в случай на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или неговите близки или завръщане по постоянен или настоящ адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документи, документ за самоличност.

Цветелина Николова - Хаджийска

<< Всички новини | << АРХИВ