0724 82381
Вторник, 16 август 2022
0724 82381
Вторник, 16 август 2022
 

Новини

<< Всички новини

13.03.2020

ЗАПОВЕД № 309 ОТ 13.03.2020 Г.

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването - Кирил Ананиев, Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България и относно усложняващата се епидемична обстановка, свързано с разпространението на COVID – 19 на територията на страната

НАРЕЖДАМ:

Да се преустановят посещенията на децата в детските ясли и детските градини на територията на Община Ихтиман до 29.03.2020 г.

Срокът и обхвата на мерките може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Панайотово - заместник кмет на Община Ихтиман.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на детските градини за изпълнение.

КАЛОЯН ИЛИЕВ П*

КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Цветелина Николова - Хаджийска

<< Всички новини | << АРХИВ