0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

11.03.2020

ЗАПОВЕД № 287 ОТ 11.03.2020 Г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и с оглед предотвратяване на епидемичния процес на остри респираторни заболявания

Нареждам:

Дните 12.03.2020 г. и 13.03.2020 г. да бъдат обявени за неучебни дни за всички училища на територията на Община Ихтиман.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на училищата на територията на Община Ихтиман за сведение и изпълнение.

Заповедта да се връчи срещу подпис!

КАЛОЯН ИЛИЕВ П*

КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Цветелина Николова - Хаджийска

<< Всички новини | << АРХИВ