0724 82381
Петък, 23 април 2021
0724 82381
Петък, 23 април 2021
 
Община ИХТИМАН » Търгове и конкурси » Конкурси »

Конкурси

<< Всички конкурси

06.02.2019

ОБЯВЛЕНИЕ - КОНКУРС

1. За длъжността "Здравен медиатор"

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- Образователна степен: Средно образование

3.Специфични изисквания за длъжността:

- принадлежност към общността в която ще работи;

- добро познава на проблемите на общността и съпричастност;

- владеене на езика на общността;

- добри комуникативни умения;

- умения за работа с компютър - MS Word, Internet, електронна поща

4.Предимства:

Познания и/или опит в социалната и здравната система

5.Начин на провеждане на конкурса:

- Тест

- Интервю

6. Необходими документи, които следва да бъдат предоставени от кандидатите да участие в конкурса:

- писмено заявление за участие в конкурса;

- декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съдебен ред от право да заема длъжността;

- автобиография;

- мотивационно писмо;

- копие от диплома за средно образование;

7.Документите следва да бъдат предоставени в 30-дневен срок от публикуването на обявланеието за конкурса на адрес: гр.Ихтиман, бул."Цар Освободител" №123, в деловодството на Община Ихтиман - от 08:00ч. до 12:00ч.и от 13:00ч. до 17:00ч.

8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Община Ихтиман.

9.Кратко описание на длъжността:

- подпомага при контактите между отделните лица и медицинските специалисти;

- предоставя информация за необходимостта и значението на услугите, които предоставя НЗОК и подпомага за при попълване на необходимата документация

- оказва помощ на ромите с отдела за социално Подпомагане, Агенция за закрила на детето, Комисията за защита от дискриминацията,

- посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги

Даниел Грънчаров

<< Всички конкурси | << АРХИВ