0724 82381
Четвъртък, 13 август 2020
0724 82381
Четвъртък, 13 август 2020
 

Профил на купувача

Информация за процедура

Процедура
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Описание

Пазарни консултации за определяне стойността на разходите за Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0085 „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“

Дата на публикуване в профила на купувача
16.07.2019 11:22


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 08.08.2019 11:44
2. 26.07.2019 15:48
3. 16.07.2019 11:28
4. 16.07.2019 11:27
5. 16.07.2019 11:27
6. 16.07.2019 11:26
7. 16.07.2019 11:25
8. 16.07.2019 11:25