0724 82381
Четвъртък, 13 август 2020
0724 82381
Четвъртък, 13 август 2020
 

Профил на купувача

Информация за процедура 4

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2019-0004Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на община Ихтиман в изпълнение на проект „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“

Дата на публикуване в профила на купувача
26.06.2019 16:43
Идентификационен номер на възложителя
4
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 16.07.2019 г.
Публично отваряне на офертите
От 10:00 часа на 17.07.2019 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 18.10.2019 21:34
2. 18.10.2019 21:33
3. 30.08.2019 16:37
4. 21.08.2019 17:08
5. 07.08.2019 12:04
6. 04.07.2019 09:33
7. 26.06.2019 17:45
8. 26.06.2019 17:02
9. 26.06.2019 17:01
10. 26.06.2019 17:00
11. 26.06.2019 16:59
12. 26.06.2019 16:56
13. 26.06.2019 16:56