0724 82381
Четвъртък, 13 август 2020
0724 82381
Четвъртък, 13 август 2020
 

Профил на купувача

Информация за процедура 3

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2019-0003Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО СМЕТИЩЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ИХТИМАН“

Дата на публикуване в профила на купувача
26.06.2019 13:11
Идентификационен номер на възложителя
3
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 17.07.2019 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 18.07.2019 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 10.10.2019 14:58
2. 26.08.2019 14:01
3. 26.08.2019 14:00
4. 12.08.2019 17:29
5. 10.07.2019 13:53
6. 26.06.2019 17:31
7. 26.06.2019 15:30
8. 26.06.2019 15:29
9. 26.06.2019 15:29
10. 26.06.2019 15:28
11. 26.06.2019 15:26
12. 26.06.2019 15:25
13. 26.06.2019 15:25
14. 26.06.2019 15:24
15. 26.06.2019 15:23
16. 26.06.2019 15:22
17. 26.06.2019 15:22
18. 26.06.2019 15:04