0724 82381
Неделя, 9 август 2020
0724 82381
Неделя, 9 август 2020
 

Профил на купувача

Информация за процедура 9

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2019-0009Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на община Ихтиман през 2020 г.”

Дата на публикуване в профила на купувача
11.11.2019 10:08
Идентификационен номер на възложителя
9
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 03.12.2019 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 04.12.2019 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 10.01.2020 18:07
2. 10.01.2020 17:59
3. 18.12.2019 13:51
4. 18.12.2019 13:50
5. 04.12.2019 15:03
6. 11.11.2019 10:54
7. 11.11.2019 10:53
8. 11.11.2019 10:52
9. 11.11.2019 10:52
10. 11.11.2019 10:51
11. 11.11.2019 10:51
12. 11.11.2019 10:50