0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 7

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9073234Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

„Услуги на туроператори и на туристически агенции, във връзка с провеждане на събития с две обособени позиции“

Дата на публикуване в профила на купувача
23.02.2018 09:12
Идентификационен номер на възложителя
7
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 02.03.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 06.03.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 15.05.2018 16:28
2. 20.04.2018 18:30
3. 30.03.2018 15:00
4. 20.03.2018 17:04
5. 02.03.2018 17:12
6. 23.02.2018 09:35
7. 23.02.2018 09:26
8. 23.02.2018 09:25
9. 23.02.2018 09:24
10. 23.02.2018 09:23
11. 23.02.2018 09:22
12. 23.02.2018 09:21
13. 23.02.2018 09:19
14. 23.02.2018 09:18
15. 23.02.2018 09:14