0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 6

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9073160Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РАЗНАСЯНЕ НА ХРАНА СЪС СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ ДО ПАТРОНИРАНИТЕ ЛИЦА КЪМ ОТДЕЛ «СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ» НА ОБЩИНА ИХТИМАН"

Дата на публикуване в профила на купувача
20.02.2018 15:43
Идентификационен номер на възложителя
6
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 28.02.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 01.03.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 22.03.2018 15:16
2. 13.03.2018 09:05
3. 20.02.2018 16:46
4. 20.02.2018 16:37
5. 20.02.2018 16:36
6. 20.02.2018 16:33
7. 20.02.2018 16:32
8. 20.02.2018 16:31