0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 5 - ОТТЕГЛЕНА

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9073115Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

„Услуги на туроператори и на туристически агенции, във връзка с провеждане на събития с две обособени позиции“

Дата на публикуване в профила на купувача
19.02.2018 16:06
Идентификационен номер на възложителя
5 - ОТТЕГЛЕНА
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 26.02.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 28.02.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 21.02.2018 16:46
2. 19.02.2018 16:53
3. 19.02.2018 16:50
4. 19.02.2018 16:49
5. 19.02.2018 16:47
6. 19.02.2018 16:44
7. 19.02.2018 16:43
8. 19.02.2018 16:42
9. 19.02.2018 16:40
10. 19.02.2018 16:38
11. 19.02.2018 16:30