0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 4

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
830737Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: ” Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман ”

Дата на публикуване в профила на купувача
19.02.2018 14:38
Идентификационен номер на възложителя
4
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 12.03.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 14.03.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 26.06.2018 15:09
2. 26.06.2018 15:09
3. 01.06.2018 14:21
4. 01.06.2018 14:19
5. 23.04.2018 16:20
6. 11.04.2018 16:53
7. 01.03.2018 17:31
8. 19.02.2018 15:39
9. 19.02.2018 15:32
10. 19.02.2018 15:31
11. 19.02.2018 15:31
12. 19.02.2018 15:26
13. 19.02.2018 15:24
14. 19.02.2018 15:23
15. 19.02.2018 15:21