0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 3

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0001Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: ”Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Ихтиман”

Дата на публикуване в профила на купувача
29.01.2018 09:13
Идентификационен номер на възложителя
3
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 19.02.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 21.02.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 01.06.2018 10:51
2. 01.06.2018 10:50
3. 24.04.2018 11:01
4. 23.04.2018 16:36
5. 09.03.2018 16:49
6. 09.03.2018 16:48
7. 26.02.2018 09:37
8. 09.02.2018 11:10
9. 29.01.2018 11:59
10. 29.01.2018 11:57
11. 29.01.2018 11:56
12. 29.01.2018 11:54
13. 29.01.2018 11:52
14. 29.01.2018 11:40
15. 29.01.2018 11:38