0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 812863

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2017-0003Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„Зимно поддържане -снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на община Ихтиман 2018 г. "

Дата на публикуване в профила на купувача
02.11.2017 10:39
Идентификационен номер на възложителя
812863
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 27.11.2017
Публично отваряне на офертите
От 14:00 часа на 28.11.2017
Място на отваряне
Заседателната зала на ет. 4 в административната сграда на Община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 29.01.2018 14:03
2. 29.01.2018 14:02
3. 07.12.2017 09:48
4. 07.12.2017 09:47
5. 01.12.2017 12:03
6. 02.11.2017 11:30
7. 02.11.2017 11:29
8. 02.11.2017 11:28
9. 02.11.2017 11:25
10. 02.11.2017 11:18
11. 02.11.2017 11:17