0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 9067589

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9067589Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на отдел «Социален патронаж» на община Ихтиман по проект «Осигуряване на топъл обяд в община Ихтиман» по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001 - 3.002 «Осигуряване на топъл обяд на община Ихтиман»

Дата на публикуване в профила на купувача
23.08.2017 11:24
Идентификационен номер на възложителя
9067589
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 04.09.2017 г.
Публично отваряне на офертите
От 14:00 часа на 05.09.2017 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 10.10.2017 11:32
2. 10.10.2017 11:31
3. 10.10.2017 11:30
4. 10.10.2017 11:29
5. 10.10.2017 11:28
6. 10.10.2017 11:27
7. 02.10.2017 16:29