0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 9065571

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9065571Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

„Ремонт на довеждащия водопровод на село Мухово, Община Ихтиман“

Дата на публикуване в профила на купувача
23.06.2017 10:36
Идентификационен номер на възложителя
9065571
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 16:00 часа на 10.07.2017
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 11.07.2017
Място на отваряне
Заседателната зала на ет. 4 в административната сграда на Община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123


Няма резултати