0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 9065356

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9065356Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

"ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛ. МРЕЖИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ /УО/ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ, ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И ДРУГИ/, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН"

Дата на публикуване в профила на купувача
16.06.2017 14:47
Идентификационен номер на възложителя
9065356
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 28.06.2017
Публично отваряне на офертите
От 14:00 часа на 29.06.2017
Място на отваряне
В заседателната зала на IV етаж, в административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123


Няма резултати