0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 9064015

Възложител
Община Ихтиман
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

„РЕНОВИРАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА 1050.00м2 - ГР.ИХТИМАН”

Дата на публикуване в профила на купувача
05.05.2017 11:02
Идентификационен номер на възложителя
9064015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 22.05.2017
Публично отваряне на офертите
От 10:30 часа на 23.05.2017
Място на отваряне
В заседателната зала на IV етаж, в административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123


Няма резултати