0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 9063018

Възложител
Община Ихтиман
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на отдел «Социален патронаж» на община Ихтиман по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба”
Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени”
Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци”
Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти”
Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия”
Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки "

Дата на публикуване в профила на купувача
04.04.2017 16:30
Идентификационен номер на възложителя
9063018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 11.04.2017
Публично отваряне на офертите
От 10:00 часа на 12.04.2017
Място на отваряне
В заседателната зала на IV етаж, в административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 28.04.2017 15:17
2. 04.04.2017 17:10
3. 04.04.2017 17:03
4. 04.04.2017 17:00
5. 04.04.2017 16:58
6. 04.04.2017 16:57
7. 04.04.2017 16:55