0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 780889

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2017-0002Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И ОБОРУДВАНЕ” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № BG05M2OP001-3.001-0069 “ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020г.

Дата на публикуване в профила на купувача
31.03.2017 10:12
Идентификационен номер на възложителя
780889
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 24.04.2017
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 26.04.2017
Място на отваряне
В заседателната зала на IV етаж, в административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 25.10.2017 16:00
2. 25.10.2017 15:59
3. 25.10.2017 15:58
4. 31.03.2017 10:41
5. 31.03.2017 10:40
6. 31.03.2017 10:39
7. 31.03.2017 10:38
8. 31.03.2017 10:36
9. 31.03.2017 10:34