0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9061957Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

"Избор на изпълнител за разнасяне на храна със собствен транспорт до патронираните лица към отдел "Социален патронаж" на община Ихтиман"

Дата на публикуване в профила на купувача
02.03.2017 10:59
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 10.03.2017 г.
Публично отваряне на офертите
От 10:00 часа на 13.03.2017 г.
Място на отваряне
В заседателната зала на IV етаж, в административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 07.04.2017 09:25
2. 05.04.2017 13:03
3. 22.03.2017 15:31
4. 13.03.2017 09:56
5. 13.03.2017 09:42
6. 02.03.2017 11:54
7. 02.03.2017 11:44
8. 02.03.2017 11:43
9. 02.03.2017 11:43
10. 02.03.2017 11:42
11. 02.03.2017 11:40