0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 772664

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2017-0001Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И ОБОРУДВАНЕ” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № BG05M2OP001-3.001-0069 “ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020г.

Дата на публикуване в профила на купувача
16.02.2017 10:17
Идентификационен номер на възложителя
772664
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 09.03.2017
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 13.03.2017
Място на отваряне
В заседателната зала на IV етаж, в административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 13.03.2017 10:30
2. 02.03.2017 11:57
3. 28.02.2017 08:56
4. 24.02.2017 08:38
5. 23.02.2017 11:15
6. 16.02.2017 16:01
7. 16.02.2017 15:58
8. 16.02.2017 15:54
9. 16.02.2017 15:53
10. 16.02.2017 15:51
11. 16.02.2017 15:49