0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 758961

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2016-0009Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

"Зимно поддържане -снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на община Ихтиман, както и участъци от републикански пътища в чертите на гр. Ихтиман през
2017 г."

Дата на публикуване в профила на купувача
22.11.2016 08:33
Идентификационен номер на възложителя
758961
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 15.12.2016
Публично отваряне на офертите
От 10:00 часа на 16.12.2016
Място на отваряне
В административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, бул. „Цар Освободител” №123, ІV етаж – заседателна зала.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 31.01.2018 11:22
2. 06.01.2017 14:32
3. 06.01.2017 14:31
4. 23.12.2016 08:58
5. 23.12.2016 08:57
6. 19.12.2016 15:51
7. 19.12.2016 15:50
8. 22.11.2016 12:00
9. 22.11.2016 11:59
10. 22.11.2016 11:51
11. 22.11.2016 11:42
12. 22.11.2016 11:41
13. 22.11.2016 11:39