0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 1

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9087946Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

“ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТАДИОН „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ИХТИМАН”

Дата на публикуване в профила на купувача
02.05.2019 11:29
Идентификационен номер на възложителя
1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 13.05.2019 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 14.05.2019 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 26.06.2019 08:48
2. 31.05.2019 10:48
3. 20.05.2019 14:20
4. 02.05.2019 13:29
5. 02.05.2019 11:49
6. 02.05.2019 11:49
7. 02.05.2019 11:48
8. 02.05.2019 11:48
9. 02.05.2019 11:47
10. 02.05.2019 11:46