0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Процедура
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Описание

Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Ихтиман

Дата на публикуване в профила на купувача
16.04.2019 20:04
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 19.04.2019 г.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 24.04.2019 10:25
2. 24.04.2019 10:24
3. 24.04.2019 10:22
4. 24.04.2019 10:22
5. 24.04.2019 10:21
6. 16.04.2019 20:20
7. 16.04.2019 20:17
8. 16.04.2019 20:16
9. 16.04.2019 20:14
10. 16.04.2019 20:13
11. 16.04.2019 20:11
12. 16.04.2019 20:07