0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 25

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2019-0001Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман – Етапно строителство“

Дата на публикуване в профила на купувача
18.02.2019 15:22
Идентификационен номер на възложителя
25
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 19.03.2019 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 20.03.2019 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 11.10.2019 10:35
2. 11.10.2019 10:34
3. 25.06.2019 13:43
4. 25.06.2019 13:43
5. 10.06.2019 12:56
6. 07.05.2019 21:41
7. 19.03.2019 15:01
8. 06.03.2019 21:52
9. 06.03.2019 21:42
10. 18.02.2019 20:02
11. 18.02.2019 16:44
12. 18.02.2019 16:42
13. 18.02.2019 16:34
14. 18.02.2019 16:31
15. 18.02.2019 16:30
16. 18.02.2019 16:30
17. 18.02.2019 16:26
18. 18.02.2019 16:26