0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 24

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0017Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Открита процедура
Описание

„Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане и снегопочистване в населените места на територията на община Ихтиман, поддържане и стопанисване на депо за битови отпадъци гр. Ихтиман”

Дата на публикуване в профила на купувача
31.12.2018 10:00
Идентификационен номер на възложителя
24
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 04.02.2019 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 05.02.2019 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 15.04.2019 09:00
2. 15.04.2019 08:59
3. 22.02.2019 09:41
4. 22.02.2019 09:38
5. 22.02.2019 09:37
6. 14.02.2019 13:58
7. 30.01.2019 20:45
8. 03.01.2019 12:59
9. 03.01.2019 12:33
10. 03.01.2019 12:30
11. 03.01.2019 12:28
12. 03.01.2019 12:26
13. 03.01.2019 12:23
14. 03.01.2019 12:23