0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 23

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0016Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Пряко договаряне
Описание

„Упражняване на авторски надзор по всички проектни части при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. Ихтиман”

Дата на публикуване в профила на купувача
18.12.2018 14:19
Идентификационен номер на възложителя
23


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 13.02.2019 22:30
2. 13.02.2019 22:19
3. 18.12.2018 14:22