0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 22

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0015Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на «Домашен Социален Патронаж» на община Ихтиман по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба”
Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени”
Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци”
Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти”
Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия”
Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки”

Дата на публикуване в профила на купувача
12.12.2018 11:26
Идентификационен номер на възложителя
22
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 02.01.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 03.01.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 17.02.2021 13:32
2. 17.02.2021 13:29
3. 14.03.2019 10:49
4. 14.03.2019 10:48
5. 14.03.2019 10:45
6. 14.02.2019 15:24
7. 14.02.2019 15:23
8. 07.02.2019 14:29
9. 25.01.2019 21:43
10. 12.12.2018 17:15
11. 12.12.2018 17:15
12. 12.12.2018 17:14
13. 12.12.2018 17:13
14. 12.12.2018 17:13
15. 12.12.2018 17:12
16. 12.12.2018 17:11