0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 21

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0014Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на община Ихтиман през 2019 г.”

Дата на публикуване в профила на купувача
14.11.2018 09:54
Идентификационен номер на възложителя
21
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 05.12.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 06.12.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 04.02.2020 11:19
2. 04.01.2019 11:34
3. 04.01.2019 11:30
4. 14.12.2018 15:37
5. 14.12.2018 15:36
6. 14.12.2018 15:35
7. 11.12.2018 16:16
8. 07.12.2018 18:54
9. 14.11.2018 14:35
10. 14.11.2018 14:20
11. 14.11.2018 14:02
12. 14.11.2018 14:00
13. 14.11.2018 13:52
14. 14.11.2018 13:43
15. 14.11.2018 13:39