0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 20

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0013Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: ”Изграждане на зала Арена Ихтиман”

Дата на публикуване в профила на купувача
23.10.2018 13:26
Идентификационен номер на възложителя
20
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 13.11.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 14.11.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 09.05.2019 14:32
2. 09.05.2019 14:30
3. 06.03.2019 10:58
4. 25.02.2019 10:27
5. 20.02.2019 14:22
6. 20.02.2019 14:21
7. 04.01.2019 11:01
8. 05.12.2018 02:09
9. 08.11.2018 12:02
10. 02.11.2018 17:12
11. 30.10.2018 11:21
12. 26.10.2018 10:51
13. 23.10.2018 13:50
14. 23.10.2018 13:39
15. 23.10.2018 13:38
16. 23.10.2018 13:38
17. 23.10.2018 13:37
18. 23.10.2018 13:37
19. 23.10.2018 13:36