0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 19

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0012Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„Извършване на консултантски услуги по управление на проект”

Дата на публикуване в профила на купувача
19.10.2018 10:07
Идентификационен номер на възложителя
19
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 09.11.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 12.11.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 22.01.2019 02:15
2. 22.01.2019 02:04
3. 13.12.2018 09:16
4. 13.12.2018 09:15
5. 13.12.2018 09:15
6. 13.12.2018 09:14
7. 19.11.2018 16:14
8. 19.10.2018 14:23
9. 19.10.2018 13:59
10. 19.10.2018 13:59
11. 19.10.2018 13:57
12. 19.10.2018 13:55
13. 19.10.2018 13:54
14. 19.10.2018 13:53
15. 19.10.2018 13:53